Том 13 № 2 (2021): Соціальні комунікації: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

рISSN 2524-0471 (Print)
eISSN 2522-9125 (Online)
Періодичність – двічі на рік
Видавець – видавничий відділ ГО “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”
Проблематика: теорія та історія соціальних комунікацій

Том 13 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, представлені авторами з Бразилії, Данії, Польщі, Росії, Сербії й України.

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у педагогіці, а також соціальних комунікацій із позицій соціо- й психолінгвістики.

Матеріали зацікавлять фахівців із соціальних комунікацій, психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

Опубліковано: 2021-12-30

Весь випуск

Теорія та історія соціальних комунікацій

Психолінгвістика соціальних комунікацій

Соціальні комунікації в національній безпеці

Соціальні комунікації в педагогічній практиці