Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Цей матеріал раніше не був представлений для розгляду й публікації в іншому журналі (або дано пояснення цього в Коментарях для редактора).
  • Файл із матеріалом представлений у форматі документа OpenOffice, Microsoft Word або RTF.
  • Наведено повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
  • Текст набраний з одинарним міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); усі ілюстрації, графіки й таблиці розташовані у відповідних місцях у тексті, а не наприкінці документа.
  • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, описаним в розділі
    "Керівництво для авторів" (або за адресою -https://new.comteka.com.ua/index.php/journal/about/submissions).
  • Текст не має будь-яких видів плагіату.

Керівництво для авторів

Шановні автори!
Зверніть увагу, що лише ті статті, які мають відношення до журналу, приймаються до огляду та подальшого подвійного сліпого (подвійного сліпого).
Відповідно до редакційної політики журналу, автори / автори можуть публікувати лише одну статтю в поточному номері.
Умови подання та публікації рукописів
Стаття подана однією з наступних мов (українською, російською, білоруською, англійською, польською, сербською, чеською, французькою, німецькою, китайською) в електронному поданні або за адресою akholod@ukr.net.
Рукописи проходять подвійний сліпий огляд.
Стаття супроводжується окремим файлом, підписаним автором для прочитання Положення про конфлікт інтересів.
Правила оформлення рукописів статей
До статті необхідно включити наступне:
Вступ (виявлення актуальності дослідження; формулювання проблеми та аналіз попередніх досліджень та публікацій; формулюються мета та завдання).
Методи та методики дослідження (висвітлюється теоретична, методологічна та / або експериментальна процедура дослідження).
Результати та обговорення (базовий матеріал подається таким чином, щоб зрозуміти суть теоретичного та / або емпіричного дослідження; обговорення висвітлених питань).
Висновки (узагальнює результати, надаються перспективи подальших досліджень).
Основна частина статті може складати від 3500 слів (12 сторінок) до 12000 слів (29 сторінок), за умови, що на кожну сторінку припадає 250 слів-300 слів.
Мінімальний обсяг тексту статті не повинен бути менше 8 сторінок. Максимальний обсяг тексту статті не повинен перевищувати 60 сторінок.
Редакційна політика журналу включає не більше 4 співавторів однієї публікації (статті, рецензії, огляди тощо).
Технічні вимоги до статті:
Поля: нижнє, верхнє - 2 см; праворуч - 1,5 см; ліворуч - 3 см.
Редактор: MS Word.
Гарнітура: Times New Roman, розмір 12, розмір 1,0.
Текст набирається без переносу.
Стаття сформульована таким чином:
По центру (англійською мовою):
• Назва статті;
• Ім'я та прізвище автора (авторів);
• вчене звання, науковий ступінь, посада, електронна пошта, ORCID (ідентифікатор дослідника, ідентифікатор Scopus - якщо автор);
Вирівнювання абзацу:
• Анотація англійською мовою (1800-2000 символів із пробілами);
• Ключові слова англійською мовою (5-8 слів).
• Текст статті
По центру (мовою статті):
• Література (вирівнювання по центру)
• Посилання (вирівнювання по центру)
• Ім'я та прізвище автора (авторів);
• вчене звання, науковий ступінь, посада;
• Місце роботи, поштова адреса установи;
• Місце роботи, поштова адреса установи;
Вирівнювання абзацу:
• анотація мовою статті (1800 символів без пробілів (230-250 слів);
• ключові слова мовою статті.
Анотація повинна бути структурованою й містити такі компоненти:
• Мета дослідження.
• Методи дослідження (або процедура дослідження).
• Результати.
• Висновки.
Цитування та інтертекстуальні посилання на літературні джерела подаються в стилі APA, наприклад (Іванов, 2008; Шульженко та Дерев'янко, 2000; Дейк, Пристлі та Леод, 2018); якщо вказана вихідна сторінка, вона подається через двокрапку, наприклад (Вірченко, 2010: 55).
У змісті статті при перерахуванні імен вчених необхідно вказати рік (роки) роботи (робіт), які аналізуються автором статті, та «внести» відповідні джерела у перелік література.
Приклад:
Розуміння мови (тексту) є предметом психолінгвістичних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених (Вартанов, 2009, 2019; Різун, 2015; Партико, 1996; Холод, 1999, 2019; Зражевська, 2005; Бойко, 1991, 2010; Wertyl & Polansky , 2019; Lashke, Rizun & Kholod, 2013; Betsy, Koff, Meiri-Leib, Joils & Mountain, 2013; Costle & Wasserman, 2018; Mook, Falconi & Tolff, 2017 тощо).
ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Література та література розроблені в стилі AРA.
Файли повинні бути вкладені в електронну заявку на електронну адресу та названі іменем автора:
Bartoshek_article.
Bartoshek_ запит.
Bartoshek_form про конфлікт інтересів.
Умови отримання авторської копії збірника наукових праць
ПРИМІРНИК пересилається Новою поштою за рахунок автора.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ вказана на вкладці «Оплатити публікацію»
Редакція зв'яжеться з авторами для підтвердження інформації про схвалення та оплату статті.

Оформлення таблиць і зображень.

Під час оформлення таблиць і зображень редакція журналу просить авторів звернути увагу на рекомендації стилю АРА (7-го виданння) - див. тут.

Заява про конфіденційність
Імена та електронні адреси, надані користувачами сайту цього Журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього Журналу; вони не будуть розподілятися або передаватися стороннім особам.
Автор, за бажанням, може звернутися до автоматичного генератора посилання на стиль APA, натиснувши тут.

Теорія та історія соціальних комунікацій

До розділу приймаються статті, у яких висвітлюються результати дослідження теорії та історії соціальних комунікацій.

Теорія та історія журналістики

До розділу приймаються статті, у яких автори розміщують свої звіти про специфіку теорії та історії журналістики.

Теорія та історія видавничої справи та редагування

У розділі приймаються статті, у яких подано результати досліджень, пов'язаних із теорією та історією видавничої справи та редагування.

Прикладні соціально-комунікаційні технології

У розділі друкуються матеріали, що висвітлюють звіти про дослідження прикладних соціально-комунікаційних технологгій (реклама, зв'язки з громадськістю, перемовини, комунікаційні технології соціальних мереж, виборчі процеси, технології навчального процесу, технології чуток, технології, що супроводжують розповсюдження COVID-19 та інше).

Документознавство, архівознавство

У розділі "Документознавство. Архівознавство" подаються статті, що містять результати наукових досліджень документознавства й архівознавства.

Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгозавство.

У розділі "Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгозавство" подаються статті, що розкривають результати дослідження бібліотекознавства, бібліографознавства й книгознавства.

Соціальна інформатика

У розділі "Соціальна інформатика" пропонується публікувати статті, у яких автори аналізують проблеми, пов'язані із соціальною інформатикою (обмін інформацією між соціальним актором й інформаційним приладдям).

Соціологія соціальних комунікацій

До розділу приймаються статті, що присвячені аналізу проблем соціології соціальних комунікацій.

Психолінгвістика соціальних комунікацій

У розділі "Психолінгістика соціальних комунікацій" публікуються результати експериментальних та теоретичних досліджень, у яких аналізується психолінгвістика соціальних комунікацій у її видовій різноманітності.

Соціальні комунікації в політології

До розділу "Соціальні комунікації в політології" приймаються статті, що висвітлюють результати досліджень соціальних комуникацій в політичних процесах.

Соціальні комунікації в національній безпеці

У розділі "Соціальні комунікації в національній безпеці" друкуються статті, у яких автори висвітлюють результати власних досліджень.

Соціальні комунікації в педагогічній практиці

До розділу "Соціальні комунікації в педагогічній практиці" приймаються статті, у яких відображені результати досліджень соціальних комунікацій у педагогіці й методиці викладання.

Соціальні комунікації в кримінології

До розділу приймаються статті, у яких автори звітують про результати вивчення соціальних комунікацій у кримінології.

Соціальні комунікації та права людини

До розділу приймаються статті, у яких автори звітують про результати вивчення соціальних комунікацій і прав людини.

Статті

Политика раздела по умолчанию

Соціальні комунікації та психоаналіз

До розділу приймаються праці, що стосуються результатів вивчення взаємозв'язку соціальних комунікацій і психоаналізу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.