Індексація

Журнал індексується й оцінюється в міжнародних наукометричних базах і відкритих системах:

IndexCopernicus

Google Scholar

Academia.edu

SelectedWork bepress