Про журнал

Основна мета журналу - об'єднати зусилля дослідників з України та світу для обміну ідеями та подальшої інституціоналізації наукової галузі «Соціальні комунікації» (журналістика, видавнича справа та редагування, прикладні соціально-комунікаційні технології, бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство; архівознавство, документознавство, соціальна інформатика).

Періодичний науковий журнал "Соціальні комунікації: теорія і практика" є журналом відкритого доступу й повністю відповідає положенням Будапештської Декларації відкритого доступу (2002), Берлінській декларації про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань (2003). «Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі її вільний доступ у загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати чи посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані програмному забезпеченню або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних або технічних перешкод, окрім тих, які невіддільні від отримання доступу до самого Інтернету. Єдиним обмеженням щодо відтворення та розповсюдження та єдиною роллю авторського права в цій сфері має бути надання авторам контролю над цілісністю їхньої роботи та правом бути належним чином визнаними та цитованими».

Видавець журналу "Соціальні комунікації: теорія і практика" - Громадська організація "Науково-освітній центр "УСПІШНИЙ" -  publisher-department@comm-hitepra.com

Журнал "Соціальні комунікації: теорія і практика" був створений у серпні 2015 року за ініціативи доктора філологічних наук Олександра Холода та кандидата філологічних наук Ганни Холод