Том 1 № 1 (2015): Соціальні комунікації: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

pISSN 2524-0471 (Print)
eISSN 2522-9125 (Online)
Періодичність – двічі на рік
Видавець – ГО “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”
Проблематика: теорія та історія соціальних комунікацій

Том 1 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій.

Автори презентують результати своїх досліджень у пошуку медійних одиниць електронних щоденників у сучасній мережі, особливості сучасної теорії комунікаційних технологій. Визначають поняття інформаційно-психологічного впливу та впливу комунікаційних технологій на транснаціональні процеси в сучасному світі. Аналізують зображувальне мистецтво як інструмент комунікаційного впливу, присвячують дослідження визначенню тенденцій процесу моделювання протестного іміджу в соцмережах. Вивчають письмо як невід’ємну складову формування комунікативних навичок студентів під час вивчення німецької мови та методи проектів на уроках англійської мови. Пропонують результати дослідження презентації особистості молодої людини в контексті інтернет-комунікації, звітують про специфіку функціонування розважальної складової в телевізійному політичному ток-шоу. Аналізують страхи в контексті маніпулювання ЗМІ, надають результати вивчення сучасних інтернет-технологій як засобу маніпуляції громадською думкою, вивчають  законодавчо-нормативне регулювання електронного документообігу в Україні тощо.

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, філологів, соціологів та філософів.

Опубліковано: 2015-09-05

Весь випуск