Том 15 № 2 (2023): Соціальні комунікації: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

рISSN 2524-0471 (Print)
eISSN 2522-9125 (Online)
Періодичність – двічі на рік
Видавець – видавничий відділ ГО “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”
Проблематика: теорія та історія соціальних комунікацій

Том 15(2) за 2023 рік періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, представлені авторами з Данії, Словаччини й України.

Дослідження стосуються теорії, методології та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у національній безпеці, а також соціальних комунікацій із позицій соціо- й психолінгвістики.

Матеріали зацікавлять фахівців із соціальних комунікацій, психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

Опубліковано: 2023-12-30

Весь випуск

Теорія та історія соціальних комунікацій

Соціальні комунікації в кримінології

Соціальні комунікації та психоаналіз