Проблеми дослідження історії розвитку процесів соціальних комунікацій і шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • Олександр Холод Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.51423/2524-0471-2023-15-2-1

Ключові слова:

процеси соціальних комунікацій, розвиток, проблеми дослідження, шляхи вирішення

Анотація

У статті автор аналізує проблеми дослідження історії розвитку процесів соціальних комунікацій. Метою своєї наукової розвідки автор визначив ідентифікацію складників згаданої проблеми й пропозицію шляхів їх вирішення. На початку дослідження автор уточнює семантику темінів «соціальні комунікації» і «соціальна комунікація», чітко розгалужуючи їх лексичне значення.

Методологія дослідження дозволила автору послуговуваватися загальним методом – холізмом, який передбачає аналіз усіх явищ і процесів у світі в Цілісності й взаємозалежності елементів Цілого; загальнонауковими методами (аналізом, синтезом, узагальненням, аналогії та класифікації) і методами наукового пізнання: методами теоретичного дослідження (аксіоматичним, статистичним методом і гіпотетико-дедуктивним), а також звернулися до методів емпіричного дослідження (спостереження, опис, вимірювання).

Методика дослідження передбачала аналіз а) навчально-методичних матеріалів, за якими в різних країнах світу навчають здобувачів освіти за спеціальностями, що пов’язані із соціальними комунікаціями (журналістика, рекламна справа, паблік рилейшнз та подібні); б) наукових матеріалів (монографій, наукових статей у спеціалізованих наукових журналах світу). Відібрані публікації автор проаналізував за кількістю публікацій про соціальні комунікації, журналістику, журналістикознавство, рекламну справу, паблік рилейшнз, кіновиробництво; політику, історію, історикознавство; мистецтво й інші. Пізніше створив таблиці й переніс туди відібрані факти, підрахував кількість випадків по кожному критерію, що дозволило скласти таблиці й діаграми. Автор зафіксував тенденції показників і розтлумачив їх за допомогою проективної методики. 

У висновках автор запропронував чотири шляхи вирішення проблеми дослідження історії розвитку процесів соціальних комунікацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Холод, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

1990 року завершив навчання на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету й отримав спеціальність «Філолог, викладач російської мови і літератури».
2005 року став ініціатором й організатором, співголовою Української асоціації психолінгвістів (УАП, нині ВАПЛ – ГО “Всеукраїнська асоціація психолінгвістів”). Від 2017 року є першим заступником голови.
2006 року став засновником і першим редактором (пізніше – співредактором, членом редколегії) наукового журналу «Психолінгвістика». Від 2017 року – член редколегії журналу, рецензент.
Із 2010 по 2013 роки був ініціатором і співголовою Міжнародних симпозіумів «Світ соціальних комунікацій» (2010, 2011, 2012, 2013).
Із 2013 по 2015 роки – ініціатор і голова Міжнародних науково-практичних конференцій “Прикладні соціально-комунікаційні технології” (2013, 2014, 2015).
Із 2016 року – ініціатор і співголова Міжнародних симпозіумів “Соціальні комунікації: теорія і практика” (2016, 2017 і 2018).
Є науковим редактором серії колективних монографій під назвами: “Соціальні комунікації: результати досліджень”, “Медіатрансформаціі”.
Фахівець у галузі соціальних комунікацій, соціального інжинірингу, соціо- та психолінгвістики, іміджелогії, журналістикознавства, інформаційно-енергетичних технологій.
Автор теорії інмутації суспільства; методу трьохетапного соціально-інжинірингового аналізу (СІ-аналізу).
Має 430 публікацій, зокрема: 53 книги (32 книги – одноосібні монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій + 21 колективні монографії). Має 52 зарубіжні публікації в 11-ти країнах світу (Австрії, Білорусі, Бразилії, Угорщині, Камеруні, Росії, Польщі, Сербії, США, Франції, Чехії), 6 публікацій у базі WoS (Scopus) – див.: https://publons.com/dashboard/records/publication/wos-author-record/
Знає польську (може розмовляти й перекладати); англійську (може розмовляти й перекладати); українську (вільно володіє),  російську  (має глибокі фахові знання) мови.
Посилання на ресурси мережі, де міститься інформація про О.М. Холода:
Cпецпроект Корреспондент.net 
http://cyclowiki.org/wiki/wiki/Александр_Михайлович_Холод
https://kjourn.pnu.edu.ua/викладацький-склад/
Контактні телефони: +38(066)101 75 84
Ел. адреса – akholod@ukr.net

Посилання

Aranda, S. Javier, J. (2002). Breve historia de la comunicación en el mundo contemporáneo. Pamplona: Ulzama, 213 [In Spanish].

Binotto, M. (2010). Comunicazione sociale 2.0. Reti, non profit, partecipazione, Roma: Edizioni Nuova Cultura, 231 [In Italian].

Bordería, О., Laguna, А., & Martínez, F. (2010). Historia de la comunicación social. Voces, registros y conciencias. Madrid: Síntesis, 463 [In Spanish].

Bosco, N. (2005). La forma dell’acqua: spunti di riflessione sulla comunicazione sociale. Primo rapporto sulla comunicazione sociale, E. Cucco, R. Pagani, M. Pasquali (a cura di), Roma: Eri-Rai, 12 [In Italian].

Cliette, B. (2023, July 22). Autism Awareness Course for Parents – Autism Training. https://www.udemy.com/course/understanding-autism/

Communication Startup Ideas (2023, July 04). Ideasai.com. https://ideasai.com/communication-startup-ideas

Craig, C. (2011). Communication as Social Science (and More). International Journal of Communication 5, 1479–1496. https://doi.org/10.1590/S1809-58442012000100014

Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 288.

Garfinkel, H. (2007). Recherches en ethnomethodologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2007 [In French].

General History of Social Communication (2023, May 29). Ehu.eus. URL: https://www.ehu.eus/documents/1760370/6036265/27101+-+General+History+of+Social+Communication.pdf/edcce14c-b4b2-8d47-3827-f8c37c821040?t=1601290749334

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life, 162.

Historia komunikowania społecznego (2023, June 30). Usosweb https://usosweb.umcs. pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazGrupyZajec&zaj_cyk_id=131444 [In Pollish].

Historia-comunicacion-social (2023, June 3). TECH. https://www.techtitute.com/periodismo-comunicacion/curso-universitario/historia-comunicacion-social [In Spanish].

Hovland, C. I. (1948). Social Communication. Proceedings of the American Philosophical Society, 92(5), 371–375. http://www.jstor.org/stable/3143048

Kholod, O. (2023). Methodological principles of research of social communication processes. Social Communications: Theory and Practice, 15(1), 7–41. https://doi.org/10.51423/2524-0471-2023-15-1-1 [in Ukrainian].

Love & Friendship (2023). Helpguide. https://www.helpguide.org/home-pages/love-friendship.htm

Mesa, J.A.Y. (2005). Metodología de la historia de la comunicación social en Canarias: La prensa y las fuentes hemerográficas. Baile del Sol, 344 [In Spanish].

Montalbán, V.M. (1985). Historia y Comunicación Social, Madrid, Alianza, 220 [In Spanish].

Montero, J., & Rueda, J. (2001). Introducción a la historia de la comunicación social. Barcelona: Ariel, 187 [In Spanish].

Parent Coaching to Support Social-Emotional and Communication Development in Early Intervention (On Demand Webinar) (PD102590) (2023, July 22). New on Demand Webinar. https://learningcenter.asha.org/diweb/catalog/item/id/14159469

Poli, J.H. (1979). Comunicación social. Editorial Pleamar, 144 [In Spanish].

Revista Historia y Comunicación Social (2023, червень 15). ucm. https://www.ucm.es/histycom/ [In Spanish].

Revista internacional de Historia de la Comunicación (2023, червень 16). RiHC. Sobre la revista. https://revistascientificas.us.es/index.php/RiHC/index [In Spanish].

Skillshare (2023, July 22). Facebook. https://www.facebook.com/skillshare

Startup? Apply for our 2023 startup programme (2023, July 05). Websummit. https://websummit.com/startups?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=20271783072&utm_content=150841858552&utm_term=startup%20business&gclid=Cj0KCQjwho-lBhC_ARIsAMpgMoeqhST9jkGF5kt_YVrZ45MmtpwZnO-LennUhUCPtiA4uF9QC2rITGQaAsgoEALw_wcB

TECH Universidad Tecnológica (2023, June 3). TECH. https://www.techtitute.com/ [In Spanish].

Touraine, A. (1969). La société post-industrielle. Naissance d'une société. Paris: Éditions Denoël, 320 [In French].

Touraine, A. (1977). The Sociology of Action. Chicago: University of Chicago Press, 211.

Vázquez, M. (1985). Historia y comunicación social. Montalbán, Alianza Editorial, 267 [In Spanish].

Vila, M.P. (1979). Para la historia de la comunicación social: ensayos. Academia Nacional de la Historia, 139 [In Spanish].

Horovyi, V. (2010). Sotsialni informatsiini komunikatsii, yikh napovnennia i resurs [Social information communications, their content and resources]. Kyiv, 230 [in Ukrainian].

Hoffman, E. (2004). Povsiakdenne zhyttia yak teatralna hra [Everyday life as a theater play]. Kharkiv: Osnovy, 328 [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V. (2009). Sotsialna komunikatsiia yak ob‘iekt teoretyzatsii [Social communication as an object of theorization]. Filosofiia liudskoho spilkuvannia: filosofiia, psykholohiia, sotsialna komunikatsiia – Philosophy of human communication: philosophy, psychology, social communication, 1, 60–67 [in Ukrainian].

Kornieiev, V. (2015). Perspektyvni napriamy naukovoho rozvytku haluzi «Sotsialni komunikatsii» [Promising directions of scientific development of the field of «Social Communications»]. Osvita rehionu – Education of the region, 3–4, 61–69 [in Ukrainian].

Nimechchyna: zahalna dovidka (2023, July 02). Derzhavna pidtrymka ukrainskoho eksportu [State support for Ukrainian exports]. http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/ger/999.html [in Ukrainian].

Podhuretsky, Yu. (2006). Sotsyalnaia kommunikatsyia [Social communication]. Helios, 160 [in Rassian].

Pocheptsov, H. (2010). Sotsyalnyi inzhynyrynh: sotsyo- psykhotekhnyky upravlenyia bolshymy massamy liudei [Social engineering: social and psychotechniques of managing large masses of people]. Kyiv: Alterpres, 254 [in Rassian].

Rizun, V. (2012). Nacherky do metodolohii doslidzhen sotsialnykh komunikatsii [Outlines of social communication research methodology]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 10, 305–314 [in Ukrainian].

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Teoriia ta istoriia sotsialnykh komunikatsii, hlobalni ta lokalni media» [Work program of the academic discipline «Theory and history of social communications, global and local media»] (2020). Mykolaiv, 25 [in Ukrainian].

Romakh, O. (2017). Problemy prezentatsii metodolohichnykh zasad u naukovykh doslidzhenniakh [Problems of presentation of methodological principles in scientific research]. Current Issues of Mass Communication, 22 (2017), 71–81. https://doi.org/10.17721/2312-5160.2017.22.71-81 [in Ukrainian].

Turenie, A. (2001). Sotsiolohiia povsiakdennoho zhyttia [Sociology of everyday life]. Kyiv: Krytyka, 336 [in Ukrainian].

Kholod, O. (2018). Sotsialni komunikatsii: tendentsii rozvytku [Social communications: development trends]. Kyiv, 370 [in Ukrainian].

##submission.downloads##


Переглядів анотації: 162

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Холод, О. . . (2023). Проблеми дослідження історії розвитку процесів соціальних комунікацій і шляхи їх вирішення. Соціальні комунікації: теорія і практика, 15(2), 11–31. https://doi.org/10.51423/2524-0471-2023-15-2-1

Номер

Розділ

Теорія та історія соціальних комунікацій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають