Том 11 № 2 (2020): Соціальні комунікації: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

рISSN 2524-0471 (Print)
eISSN 2522-9125 (Online)
Періодичність – двічі на рік
Видавецьвидавничий відділ ГО “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”
Проблематика: теорія та історія соціальних комунікацій

Том 11 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, представлені авторами з Данії, Польщі, Сербії та України. Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, бібліотечної справи, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у соціології та міжнародній безпеці, теорії свідомості тощо. Матеріали зацікавлять фахівців із соціальних комунікацій, психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

Опубліковано: 2020-12-28

Весь випуск

Теорія та історія соціальних комунікацій

Прикладні соціально-комунікаційні технології

Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгозавство.

Соціологія соціальних комунікацій

Соціальні комунікації в політології

Соціальні комунікації в національній безпеці